BARL-Bielawa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Interaktywne Centrum Poszanowania Energii

Email Drukuj PDF
Interaktywne Centrum Poszanowania Energii to kolejna placówka edukacyjna o charakterze proekologicznym stworzona w Bielawie dzięki współpracy miasta z Niemiecką Fundacją Ochrony Środowiska (OBU) i Unią Europejską.Niezwykłość tego projektu polega na udanym połączeniu historii ,ze spojrzeniem w przyszłość.Historyczna jest sama lokalizacja Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii,znajduje się ono bowiem na terenie pochodzącej z początku XX wieku stacji pomp.Stacja ta zbudowana w 1909r dostarczała przez dziesięciolecia wodę do pobliskich zakładów włókienniczych.Jednak wskutek upadku przemysłu włókienniczego na naszym terenie pod koniec XX wieku straciła swą pierwotną funkcję.Bezużyteczny ,zapomniany budynek zaczął popadać w ruinę.Jednak dzięki inicjatywie miasta obiekt ten zyskał ?drugie życie?.Obok części muzealnej z zachowaną starą stacją pomp, stworzono nowoczesną placówkę dydaktyczną,której celem jest edukacja ekologiczna  w różnych grupach wiekowych.Uczestnicy prowadzonych zajęć zgłębiają wiedzę na temat  możliwości pozyskiwania energii  w szczególności  ze źródeł odnawialnych, a także metod jej poszanowania.Dzięki bogatemu wyposażeniu  placówki w pomoce dydaktyczne uczestnicy mogą w sposób aktywny śledzić procesy wytwarzania energii dawniej i dziś.
Interaktywnym Centrum Poszanowania Energii zarządza Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego, która udostępnia obiekt do zwiedzania oraz organizuje zajęcia promujące ekologie dla dzieci i młodzieży.